Porota komentovala každú vzorku

Porota komentovala každú vzorku