Čas na zamyslenie....

24.12.2015 06:04

 

S blížiacim sa koncom roka je v každom človeku akási pauza, keď na chvíľu spomalí a začne hodnoťiť rok, ktorý sa za pár hodín poberie do minulosti. Najlepší prípad je, keď si z neho vezmeme ponaučenie s predsavzatím, ako svoj život a život iných urobíme lepším, zaujímavejším, príťažlivejším, či zmysluplnejším. Dovoľte mi, aby som všetkým členom nášho občianskeho združenia, ale aj návštevníkom týchto stránok poprial šťastné a veselé Vianoce, do nového roku veľa zdravia, optymizmu a Božieho požehnania. Bez neho by bolo všetko naše snaženie márne

Predseda OZ Veselí Tekovskí Vinári

Jozef Želiar

 

 

 

—————

Späť