Čo nového Vinička ?

09.03.2015 20:57

Základné   informácie   a účinkovanie    speváckej   skupiny    VINIČKA    v roku 2015

 

Spevácka skupina v Novom Tekove funguje už 3 roky a pod záštitou OZ Veselí tekovskí vinári spieva od jeho založenia 10.10.2014, kedy spevácka skupina prijala názov „Vinička“.

V súčasnosti má Vinička 12 členov. Vedúcim skupiny je Milan Stribula a harmonikárom je Janko Urbin z Rybníka. Ostatní členovia súboru sú Magdaléna Kvaková, Táňa Magdová, Eva Zajacová, Zuzana Buzsíková, Helena Motková, Edita Lipárová, Hana Taňašiová, Zuzana Králiková a Iveta Zajacová a novou členkou je Estera Kacianová.

Všetci speváci sú aj členmi OZ VTV, pričom členstvo v speváckej skupine je dobrovoľné a kto sa chce pridať stačí prísť na naše nácviky.

Obec Nový Tekov usporiadala dňa 31.1.2015 Obecnú zabíjačku, kde sa pripravovali zabíjačkové špeciality a na chuť si prišli aj degustátori dobrých vín. Na zabíjačke vystúpila s malým kultúrnym programom aj Vinička, kde zaspievala šesť pesničiek zo svojho repertoáru. Samozrejme v tomto fašiangovom období nesmela chýbať pieseň „Fašiangy, Turíce, Veľká noc príde.

Občianske združenie Veselí tekovskí vinári usporiadali dňa 13.2.2015 valné zhromaždenie v kultúrnom dome v Novom Tekove, kde sa zhodnotil krátky čas existencie a práce vinárov. Spevácka skupina Vinička prispela svojou troškou k príjemnej atmosfére a zaspievala tri zo svojich nových piesní – Ej víno vínečko..., Keď si ja zaspievam... a Večer keď slniečko za hory zachodí. Vinička zaspievala v počte 5 členov, nakoľko ostatní členovia boli chorí a museli sa doma liečiť.

Dňa 14.2.2015 zavítala spevácka skupina Vinička do Hornej Seči, kde sa zúčastnila obecnej zabíjačky na pozvanie p.starostky Moravskej. V úvode vystúpila domáca skupina Kápostáši a v programe pokračovala Vinička z Nového Tekova. Vinička zaspievala šesť pesničiek, pričom náladu podporil harmonikár Janko Urbín, ktorý prítomných počastoval spŕškou vtipov. V programe nechýbala pesnička Fašiangy, Turíce, Veľká Noc príde... tak príznačná pre toto obdobie. Potom sa už len jedlo, pilo, spievalo a zabávalo. Nechýbali vynikajúce zabíjačkové špeciality – hurka, klobáska, pečené mäso a výborná kapustnica.

Dňa 20.2.2015 zorganizovala Obec Nový Tekov výročný 20.ročník obecného plesu v kultúrnom dome v Novom Tekove. Začiatok plesu otvorila spevácka skupina Vinička s tromi peknými pesničkami za ktoré boli odmenení potleskom. Za vystúpením Viničky mal príhovor starosta obce p.Ladislava Nagy a následne bolo vystúpenie tanečníkov v spoločenských tancoch.

Dňa 26.2.2015 mali výročnú schôdzu miestny spolok Červeného kríža na čele s predsedníčkou p.Máriou Želiarovou a miestny spolok Matice slovenskej na čele s predsedníčkou p.Oľgou Markovou. Zároveň v tento deň organizovala Obec Nový Tekov aj oslavu Medzinárodného dňa  žien, nakoľko bude v kultúrnom dome prebiehať rekonštrukcia, vedenie obce sa rozhodlo zorganizovať oslavu ženám v predstihu. Spevácka skupina Vinička bola oslovená, aby si pripravila pár pekných pesničiek v rámci kultúrneho programu. Vinička zaspievala šesť pekných pesničiek, pričom veľký úspech zožala posledná pieseň venovaná hlavne ženám, mamám – Zaleť pieseň v šíru diaľ....

Všetci účinkujúci Viničky ďakujú za podporu a potlesk.

—————

Späť