Naša činnosť jún - september 2015

13.10.2015 05:42

Vinička Jún - september 2015

Dňa 12.6.2015 zavítala spevácka skupina Vinička spolu s predsedom Občianskeho združenia Veselí Tekovskí Vinári - Jozefom Želiarom do Senior Housu v Leviciach na ulici SNP č.24. 

Jožko Želiar pozdravil ubytovaných seniorov, predstavil naše občianske združenie a predstavil aj spevácku skupinu Vinička, ktorá v úvode zaspievala dve zo svojich pesničiek.

Jožko ako správny vinár si prichystal pre ubytovaných seniorov degustáciu vín. Mal pripravené na degustáciu šesť bielych vín a šesť červených vín o ktorých veľmi zaujímavo rozprával a seniori ochutnávali, diskutovali a popritom si popíjali vínko.

Potom ako ochutnali šesť bielych vín nasledovalo zase vystúpenie Viničky po ktorom sa ochutnalo ešte šesť červených vín, pričom v závere sme ešte zaspievali zmes piesní o víne.

Seniori boli veľmi vďační za našu návštevu aj za vínka a veríme, že sa k seniorom ešte vyberieme.

 

Dňa 24.6.2015 obdržala SS Vinička z Nového Tekova pozvánku na účinkovanie na VIII. ročníku medzinárodného folklórneho festivalu pod názvom „...takí sme!“ 2015 od p.Juhászovej, metodičky folklóru ROS Levice, predseda programovej rady, ktorý sa bude konať 12. a 13.septembra 2015. Na tomto folklórnom festivale Vinička potvrdila svoju účasť. Kto bude mať záujem, môžete sa tohto festivalu zúčastniť, pretože záver festivalu bude 13.9.2015 v kultúrnom dome v Novom Tekove.

 

 

Spevácka skupina Vinička sa po horúcom júli, kedy mala prázdniny, začala v auguste stretávať na pravidelných nácvikoch.

 

Dňa 21.8.2015 po rekonštrukcii kultúrneho domu prišlo k jeho slávnostnému otvoreniu na ktorom sa zúčastnila aj Vinička. Hneď v úvode zaspievala tri zo svojich piesní, ktorými sa postarala o príjemný štart slávnostného popoludnia, za ktorými nasledoval príhovor starostu Obce Nový Tekov p.Nagya a ďalší kultúrny program. Následne sa všetci spolu zabávali v novom zrekonštruovanom kultúrnom dome s hudobnou skupinou Erb zo Starého Tekova a spoločne oslávili a otestovali novozrekonštruovaný kultúrny dom.

 V auguste a v septembri začala Vinička nacvičovať pesničky na VIII.ročník medzinárodného folklórneho festivalu Takí sme (THIS IS US), na ktorom bola Viničkou potvrdená účasť.

Dňa 11.9.2015 sa niektoré členky speváckej skupiny Vinička spolu s harmonikárom Jankom v doobedňajších hodinách zúčastnili na generálnej skúške galaprogramu "Folklór spája národy" v športovej hale v Leviciach. V rámci tohto programu bol pripravený aj spoločný program  folklórnych kolektívov z okresu Levice, ktorý niesol názov Začíname a končíme tancom... pod taktovkou režisérky Mgr.Katarína Babčáková PhD. Tento program bol z projektu, ktorý bol podporený Ministerstvom kultúry SR a zúčastnilo  sa ho spolu deväť súborov - : DFS Vinička, DFS Tekovanček,  DFS Sendergő, DFS Pitypang, DFS Apró Kincső a FS Kincső, FS Tekovan, SpSk Vinička,  FSk Praslica,  FSk Garam mente. V rámci tohto spoločného programu vystúpila Vinička s dvoma pesničkami a domov odchádzala vo večerných hodinách s veľmi pekným kultúrnym zážitkom.

Dňa 13.9.2015 pokračoval galaprogram v kultúrnom dome v Novom Tekove. Najskôr bola o 10.00 hod. v rímskokatolíckom kostole Slávnostná svätá omša za účasti zahraničných folklórnych súborov a o 15.00 hod. pokračoval program  „Takí sme“ v kultúrnom dome. Na úvod zaspievala domáca spevácka skupina Vinička tri zo svojich piesní a otvorila tak toto pekné folklórne podujatie.

Následne boli pripravení vystúpiť účinkujúci z Folklórnej skupiny Vyslúžilci z Českej republiky, za ktorými bol pripravený zahraničný súbor z ďalekého Turecka, čo bolo pre všetkých veľmi zaujímavé, nakoľko sa folklór v podaní účinkujúcich z Turecka podstatne líši od nášho slovenského folklóru. Do Nového Tekova zavítali so svojím programom aj účinkujúci zo susednej dediny Starý Tekov a to Detský folklórny súbor Tekovanček a Folklórny súbor Tekovan, ktorých vystúpenie bolo tiež odmenené veľkým potleskom. Ako posledný zahraničný účinkujúci bol Folklórny súbor Közgáz Corvinus Maďarska, ktorý všetkých tiež veľmi zaujal a rozprúdil krv v žilách svojimi temperamentnými pesničkami.

Záver galaprogramu ukončila znovu domáca spevácka skupina Vinička, ktorá zaspievala tri zo svojich pekných piesní.

Bola to veľmi vydarená akcia, ktorá bola veľmi dobrým sústom pre všetkých milovníkov folklóru.

 

—————

Späť