Odporúčaná ochrana rastlín na rok 2015

12.04.2015 16:18

Ako každý rok, aj tento rok nám Ing Zoltán Kulcsár poradil s ochranou rastlín na rok 2015. Je len na nás, čo si z odporúčania vyberieme. Verím však, že jeho informácie sú pre nás prínosom. Ďakujeme.

 

Ochrana jadrovín

Zimný postrek:

Vektafit + Atplus 1%

Nurel D + Istrokol – proti prezimujúcim škodcom a vajíčkam

 

Intenzívna ochrana je potrebná proti múčnatke a chrastavitosti od ružového púčika až dva týždne po odkvete:

Kumulus WG alebo Tiovit- pred kvetom- 100g/10l vo fáze myšieho uška

Topas 100EC + Merpan – proti múčnatke a chrastavitosti, po 10-14 dní druhý postrek

Zato 50WG 1,5g/10l – proti múčnatke a chrastavitosti, po 10-14 dní tretí postrek

Talent 4,5 ml/10l – proti múčnatke a chrastavitosti, po 10-14 dňoch, podľa počasia môžeme striekať spomínanými prípravkami,

podľa časopisu Sady a vinice, Záhradkár kuratívny účinok na chrastavitosť má Bikarbonát (prášok do pečiva)

Škodcovia na jadrovinách, vošky, méry, kvetoplazy, obalovače – podľa výskytu striekame striedavo Mospilan 1,3g/10l alebo Calipso 2ml/10l

pri výskyte roztočov a roztočcov používame prípravky Ortus, Sanmite, Nisorum

 

Ochrana kôstkovín

zimný postrek proti chorobám meďnatým prípravkom

 

broskyňa

kučeravosť – na jeseň po opade listov Kuprikol

na jar opakovať postrek Champion alebo Forbrix

pri neúspechu a výskytu kučeravosti počas vegetácie sa môžu používať už len prípravky Silit, Dithane, Dodine, Efusin

proti múčnatke – sírnatý prípravok alebo Talent

moníliový opad kvetov a moníliová spála pred kvetom a po kvete používať prípravok Horizon, Lynx, Silit alebo Talent

proti voškám Calypso alebo Pyrimor

 

čerešne, višne – moníliová hniloba kvetov, pred kvetom a po kvete  Horizon, Lynx, Signum

moníliová hniloba plodov Teldor

vrtivka čerešňová – Calypso, Mospilan, Decis mega

 

slivky, marhule

grmaník slivkový – jedno ošetrenie meďnatým prípravkom na začiatku vegetácie

moníliový opad kvetov ako u čerešní a višní

Taphirinia pruni – Dithan, Funguran

vošky – Calypso, Decis, Pyrimor

 

Jahody

roztočce, roztočík jahodový – Ortus alebo Vertimec 018EC

pleseň sivá – na začiatku kvitnutia a v plnom kvete prípravkami Mythos, Rovral, Switch, Teldor, Thiram, Granuflo

 

Ochrana viniča

proti múčnatke, peronospóre, hnilobe:

Sulka – 4-5% roztok na začiatku pučania

Aliette Bordeaux – 40g/10l + Falcon – 4ml/10l – pri dĺžke letorastov 40-60 cm

Quadris Max – 10ml/10l pred kvetom

Quadris Max – 20ml/10l po kvete

Talendo – 2,5ml/10l + Tanos 4g/10l – 10-14 dní po odkvete

Thiovit Jet – 0,4% + Cuprozin progres 8-16 ml/10l – 10-14 po predchádzajúcom postreku

Switch – 9,6g/10l + Cuprosin progres 8-16ml/10l + Falcon 4ml/10l – na začiatku mäknutia bobúľ

podľa potreby je možné použiť Teldor 10ml/10l proti hnilobe, ochrana najneskoršie 14 dní pred zberom

 

druhá alternatíva ochrany:

Funguran 19g/10l + Karathane New 5ml/10l pri dĺžke letorastov 40-60 cm

Folpan 20g/10l + Falcon 3ml/10l pred kvetom

Quadris MAx 20ml/10l po kvete

Tanos a Falcon po kvete

Funguran, Cantus 12g/10l  a Thiovit Jet – pred mäknutím bobúľ

Cuprozin progres + Teldor – pri Cuprozin progres je 21 dní ochranná lehota, pre Teldor je 14 dní

 

do každého postreku sa dáva zmáčadlo na zlepšenie pokrytia povrchu rastlín postrekovou tekutinou a to Silwet Star 0,025-0,05% podľa tvrdosti vody

 

Používame aj listové hnojivá podľa listovej analýzy a ak ich nemáme k dispozícií, tak používame do prvého a druhého postreku bór, mangán, do ďalšieho postreku fosfor, horčík a na začiatku mäknutia bobúľ listové hnojivo s obsahom vápniku a draslíka

 

—————

Späť