Prednáška - Výsadba a tvarovanie ovocných stromov, nové trendy - štíhle vreteno

14.03.2015 20:21

12.marca sa konala prednáška z oblasti pestovania nových odrôt ovocných drevín a technológie rezu štíhleho vretena. Pozvanie prijal Ing. Marián Komžík riaditeľ fi Kohaplant sro. Prednášky sa zúčastnilo 32 účastníkov. Verím, že vskutku zaujímavá prednáška v nás vyvolala odhodlanie, že slivky, jablká či marhule môžeme spracovať aj inak, ako na lekvár, či kompót..... Týmto ďakujem  p. Komžíkovi za podnetnú a pútavú prednášku a verím, že nás motivovala k  ešte  väčšiemu záujmu o ovocné dreviny v našich sadoch a záhradách.

J.Ž.

www.kohaplant.sk/

—————

Späť