Vinička v DSS Senior House v Leviciach

14.06.2015 16:11

Popoludnie v Senior House

OZ Veselí tekovskí vinári z Nového Tekova pripravili 12.6. 2015 pre klientov DSS Senior House v Leviciach zaujímavé popoludnie . Predseda občianskeho združenia prítomným predstavil spevácku skupinu Vinička, ktorá zaspievala niekoľko krásnych pesničiek  a obveselila tak  nejednu  zamyslenú dušičku tamojšieho zariadenia. V prestávkach  p. Želiar ponúkol na prechutnanie  niekoľko vzoriek tekovských vín .

Veríme, že klientom sa popoludnie pri ľúbivých pesničkách a tekovských vínkach páčilo a že sa radi spolu stretnú  niekedy nabudúce....Dovoľte  ešte pripomenúť, že vzorky vín poskytli Ing. Zoltán Kulcsár, p. Ladislav Nagy a p. Jozef Želiar, na harmonike sprevádzal spevákov p. Ján Urbín. 

—————

Späť