Vinička vystúpi na folklórnych slávnostiach

29.06.2015 17:31
Dňa 24.6.2015 obdržala SS Vinička z Nového Tekova pozvánku na 
 
účinkovanie na VIII. ročníku medzinárodného folklórneho festivalu 
 
pod názvom „...takí sme!“ 2015 od p.Juhászovej, metodičky folklóru 
 
ROS Levice, ktorý sa bude konať 12. 
 
a 13.septembra 2015. Na tomto folklórnom festivale Vinička potvrdila 
 
svoju účasť. Kto bude mať záujem, môžete sa tohto festivalu 
 
zúčastniť, pretože záver festivalu bude 13.9.2015 v kultúrnom dome 
 
v Novom Tekove.

—————

Späť