Štítky

 1. Vinička vystúpi na folklórnych slávnostiach
 2. Prezentácia tekovských vín na Tekovských slávnostiach v Starom Tekove
 3. Ako tekovskí mládenci z mosta do prosta skákali a hronskej vody sa nachlípali
 4. Pripravte sa na výstavu ovocia zeleniny a vlastnej fantázie
 5. Tokaj 2015
 6. Vinička v DSS Senior House v Leviciach
 7. Vinička na jar 2015
 8. Sv. Urban 2015 v Novom Tekove
 9. Urbánko sa odkladá
 10. Fungelnový asfalt
 11. Sviatok Sv. Urbana
 12. Dni vína Nemčiňany
 13. Odber krvi Nový Tekov
 14. Novotekovský guláš 2015
 15. Vinička
 16. vinári a kolaudácia kultúrneho domu
 17. Naša činnosť jún - september 2015
 18. Vinička november a december
 19. Ponuka chemikálií - postrekov
 20. Predám tkáčske krosná
 21. Čas na zamyslenie....
 22. Prehľad ročníka 2015 Jesenné práce vo vinohrade
 23. Vianočné trhy 2015 v Novom Tekove
 24. Svätomartinský košt 2015
 25. Odber krvi Nový Tekov 19.11.2015
 26. Je dooberané
 27. VIII. ročník medzinárodného folklórneho festivalu "Takí sme 2015"
 28. Tekovskí záhradkári vystavovali
 29. Pozvánka na záhradkársku výstavu
 30. Tekovskí vinári v Paríži
 31. Tekovskí vinári do Tokaja
 32. Degustácia vín Brno a Čajkov
 33. Výsledky 5. ročníka výstavy vín Malé Kozmálovce
 34. Súhrn počasia za rok v Tekove
 35. Čo nás čaká vo februári ?
 36. Čo nás čaká v januári?
 37. Odporúčané odrody jadrovín a kôstkovín pr záhradkárov od Z. Kulcsára
 38. Posedenie pri príležitosti ukončenia roka
 39. Fotografia roka
 40. Šťastný a úspešný Nový rok
 41. Súťaž o fotografiu roka
 42. Kto nám poorie?
 43. Vychutnali mladé vínka
 44. Vychutnali mladé vína
 45. Pozvánka na 2. zasadnutie OZ VTV
 46. Pozvánka na Svätomartinský košt mladých vín v Novom Tekove
 47. Odborná prednáška 30.1.2015
 48. 0dborná prednáška 30.1.2015
 49. Obecná zabíjačka
 50. Odporúčaná ochrana rastlín na rok 2015
 51. Čas ochutnávok
 52. Ochutnávka vín v Malých Kozmálovciach
 53. nové trendy - štíhle vreteno
 54. Prednáška - Výsadba a tvarovanie ovocných stromov
 55. Čo nového Vinička ?
 56. Možnosť zakúpenia umelého hnojiva
 57. Prednáška - Pestovanie ovocných stromov - nové trendy štíhle vreteno
 58. Tekovské vína v Obide
 59. Výročná schôdza MS SČK
 60. 2. Zasadnutie Valného zhromaždenia OZ Veselí Tekovskí Vinári
 61. Obrazy nášho rodáka Laca Kaszása
 62. 2. Valné zhromaždenie OZ VTV
 63. Odporúčanie - výroba vína