Informácie o nás

Občianske združenie Veselí Tekovskí Vinári vzniklo na ustanovujúcom zasadnutí Valného zhromaždenia 10.10.2014 ako nástupnícka organizácia po zaniknutej Základnej organizácii zväzu slovenských záhradkárov v Novom Tekove. Okrem iného boli prijaté stanovy oz, organizačný poriadok, zvolené predsedníctvo oz a revízor. 

Naše oz prijalo medzi seba miestny spevácky kolektív, pracovitých záhradkárov, vinohradníkov a priateľov dobrej nálady. Veríme, že nami vynaložené úsile nevyjde nazmar a obohatí kultúrny a spoločenský život v našej obci , v Novom Tekove.

Členovia predsedníctva OZ Veselí Tekovskí Vinári (VTV)

Jozef Želiar   - predseda

Ing Štefan Králik - podpredseda

Ing Iveta Zajacová - podpredsedníčka

Ing Zoltán Kulcsár

Zuzana Benkeová

Tibor Száraz

Milan Stribula

Ladislav Nagy

Luboš Kundaker

revízor

Adriana Szárazová

 

Organizacny poriadok VTV.docx (25591)

Organizacny poriadok VTV.pdf (95268)

Stanovy VTV.doc (82944)

Stanovy VTV.pdf (108890)

rozpočet OZ VTV.xls (31232)

Výročná správa Občianskeho združenia Veselí Tekovskí Vinári za rok 2014.docx (22131)