Spevácka skupina  "Vinička"
 
Spevácka skupina "Vinička" pôsobí pod patronátom Občianskeho združenia " Veselí Tekovskí Vinári". 
Členovia: Milan Stribula
              Ing. Iveta Zajacová
              Ing. Zuzana Králiková
              Eva Zajacová
              Helena Motková
              Edita Lipárová
              Ján Urbín
              Tatiana Magdová
              Zuzana Buzsíková
              Anna Taňašiová
              Magdaléna Kvaková 

Posedenie pri príležitosti ukončenia roka

Vinička október až december

06.01.2016 09:36
Vinička v mesiacoch október až december 2015   Dňa 24.10.2015 zavítala Vinička na pozvanie p.starostky Moravskej do Hornej Seči kde obec organizovala akciu v rámci mesiaca úcty k starším. V rámci nášho vystúpenia sme si pripravili zmes z našich piesní a seniorom...

—————

Naša činnosť jún - september 2015

13.10.2015 05:42
Vinička Jún - september 2015 Dňa 12.6.2015 zavítala spevácka skupina Vinička spolu s predsedom Občianskeho združenia Veselí Tekovskí Vinári - Jozefom Želiarom do Senior Housu v Leviciach na ulici SNP č.24.  Jožko Želiar pozdravil ubytovaných seniorov, predstavil naše občianske...

—————

VIII. ročník medzinárodného folklórneho festivalu "Takí sme 2015"

18.09.2015 05:55

—————

Vinička vystúpi na folklórnych slávnostiach

29.06.2015 17:31
Dňa 24.6.2015 obdržala SS Vinička z Nového Tekova pozvánku na    účinkovanie na VIII. ročníku medzinárodného folklórneho festivalu    pod názvom „...takí sme!“ 2015 od p.Juhászovej, metodičky folklóru    ROS Levice, ktorý sa bude konať...

—————

Vinička v DSS Senior House v Leviciach

14.06.2015 16:11
Popoludnie v Senior House OZ Veselí tekovskí vinári z Nového Tekova pripravili 12.6. 2015 pre klientov DSS Senior House v Leviciach zaujímavé popoludnie . Predseda občianskeho združenia prítomným predstavil spevácku skupinu Vinička, ktorá zaspievala niekoľko krásnych pesničiek ...

—————

Vinička na jar 2015

11.06.2015 09:27
V marci sa Vinička stretávala na pravidelných nácvikoch v rámci ktorého sme si zorganizovali stretnutie s p.Šebovou Máriou z Čajkova, ktorá bude šiť pre členov Viničky ľudové oblečenie. Ženy spievajúce vo Viničke dali hlavy dokopy a navrhli spolu s p.Šebovou ľudové...

—————

Čo nového Vinička ?

09.03.2015 20:57
Základné   informácie   a účinkovanie    speváckej   skupiny    VINIČKA    v roku 2015   Spevácka skupina v Novom Tekove funguje už 3 roky a pod záštitou OZ Veselí tekovskí vinári spieva od jeho...

—————

Posedenie pri príležitosti ukončenia roka

01.01.2015 18:08
Dňa 29.12. sa na Obecnom hajloku rozlúčili speváci našej skupiny "Vinička" s rokom 2014 tak ako sa patrí. Pri rozpálenom kozube, malom občerstvení a dobrej nálade si zaspomínali na už takmer uplynulý rok. Zhodnotili  svoje účinkovanie pri OZ VTV a všetci zhodne skonštatovali, že sa tešia na...

—————