Vinička október až december

06.01.2016 09:36

Vinička v mesiacoch október až december 2015

 

Dňa 24.10.2015 zavítala Vinička na pozvanie p.starostky Moravskej do Hornej Seči kde obec organizovala akciu v rámci mesiaca úcty k starším. V rámci nášho vystúpenia sme si pripravili zmes z našich piesní a seniorom sme zaspievali osem pesničiek. Zúčastneným občanom Hornej Seči sa vystúpenie Viničky veľmi páčilo a ocenili našu snahu svojim potleskom. V Hornej Seči má Vinička už takmer svoje stále miesto, nakoľko sa veľa krát zúčastňujeme na akciách organizovaných v tejto obci a pozvania p.starostky vždy s vďakou prijímame a sa snažíme sa spríjemniť ich chvíle aj našou troškou v podobe pekných pesničiek.

 

Dňa 29.11.2015 sa začal advent a v prvú adventnú nedeľu sa v našej obci zdobí adventný veniec. V túto nedeľu bol posvätený ozdobený adventný veniec pánom farárom, odznela vianočná báseň a k tejto slávnostnej atmosfére prispela aj spevácka skupina Vinička svojou troškou, pričom sme zaspievali dve zo svojich pekných vianočných piesní. Po skončení programu bolo v kultúrnom dome pripravené osvieženie v podobe vianočných koláčikov a teplého čaju. Bolo to príjemne strávené adventné nedeľné popoludnie.

 

Dňa 5.12.2015 sa konali v Novom Tekove vianočné trhy v spolupráci s viacerými organizáciami v našej obci, na ktorých sa predávali všetky možné vianočné dobroty, nechýbali vianočné ozdoby, dobrý vianočný punč, varené víno a tiež jelení guláš, dobré osúchy a zabíjačkové špeciality. Taktiež v tento deň čakali malé aj väčšie novotekovské deťúrence príchod Mikuláša. Mikuláš prišiel ako ináč na koči a v červenom plášti a pre deti doniesol veľký kôš sladkostí a darčekov. Po príchode Mikuláša do kultúrneho domu zaspievala naša spevácka skupina pre Mikuláša, pre deti aj ostatných ľudí vianočné pesničky a na koniec odznela azda najznámejšia vianočná pesnička Tichá noc, svätá noc. Potom už prišli na rad deti, ktoré si od Mikuláša vyslúžili plné balíčky dobrôt. Vianočné trhy trvali do neskorších večerných hodín a každý kto sa bol na nich pozrieť a poprechádzať, mohol privoňať k začínajúcej vianočnej atmosfére.

 

Spevácka skupina Vinička veľmi pekne ďakuje Veselým tekovským vinárom za ich dôveru a podporu, vedeniu Obce Nový Tekov za  celoročnú finančnú pomoc a za podporu vo forme pozývania nás na rôzne akcie organizované obcou a v neposlednom rade aj občanom Nového Tekova za ich potlesk a ich podporu.

Do Nového roku 2016 Vám prajeme veľa zdravia a božieho požehnania a mnoho príjemne strávených chvíľ pri ľudových pesničkách v našom podaní v novom roku.

 

                                                                    Všetci členovia         Viničky

—————

Späť