Plán činnosti

  1. Ukončiť a dotiahnúť do konca všetky potrebné administratívne úkony
  2. Zastabilizovať členskú základňu
  3. V spolupráci s obcou  zabezpečiť priestory pre činnosť
  4. Predstaviť mladé vínka na Vianočnných trhoch
 
Činnosť OZ VTV v budúcom roku 2015 bude predmetom diskusie , ale možností sa núka mnoho.
Okrem iných to môže byť usporiadnie rôznych tématických prednášok, degustácia vín, Slávnosť Sv Urbana na Obecnom hajloku,
umiestnenie informačných tabúl s tématikou vinohradníctva na viniciach a v obci, založiť v spolupráci s obcou Tekovský salón vín, 
poskytovať poradenstvo v problematike ochrane rastlín, či usporiadať tématický zájazd v spolupráci s niektorým OZ v obci.
Vopred sa tešíme na podnety od vás. Veríme, že niečo sa nám určite podarí zorganizovať.