2. Zasadnutie Valného zhromaždenia OZ Veselí Tekovskí Vinári

15.02.2015 19:56

13. februára 2015 prebehlo 2. Zasadnutie Valného zhromaždenia OZ Veselí Tekovskí Vinári. Predseda p. J. Želiar privítal hostí a členov , ktorí boli postupne informovaní o činnosti OZ v roku 2014.  Ing. Kulcsár oboznámil prítomných o kvalitatívnych a kvantitatívnych ukazovateľov daného ročníka k úrode hrozna, ovocia a zeleniny. Ing. Zajacová zhodnotila v krátkosti činnosť speváckej skupiny VINIČKA a načrtla aj ďalšie plány na rok 2015. Revízorka Bc. Szárazová prdniesla správu o kontrole hospodárení s finančnými prostriedkami. Potom členovia OZ VTV jednohlasne odsúhlasili prijatie nových členov, ktorí splnili všetky podmienky pre prijatie do OZ VTV. Nakoniec bol prednesený plán činnosti a rozpočet na rok 2015. Musím poďakovať aj našej speváckej skupine VINIČKA, ktorá nám spestrila program krásnym spevom. Guláš, ktrý navaril člen predsedníctva p. Száraz vytvoril vynikajúci základ pre ďalší program. V prestávke sme vyhodnotili víťazov kvízu, ktorý vytvoril p. Ľuboš Kundaker a potom nasledovala degustácia vín našich vinárov. Predseda poroty sa stal p. J. Szabo z M. Kozmáloviec, členmi boli Graf Michal, Ing Stuhár Ladislav, Ing. Králik Štefan, J. Želiar. Výsledky spracovával M. Želiar. Najvyššie a najnižšie hodnoty tabuľka vyraďovala. Ceny pre výhercov darovali : Obec Nový Tekov, Tekovská ekologická sro, Vinpo - vinárske a vinohradnícke potreby. OZ VTV zakúpil ceny z Dotácie z rozpočtu obce Nový Tekov na rok 2015. Všetkým darcom úprimne ďakujeme a tešíme sa na spoluprácu aj naďalej. 

Výsledky degustácie

Biele vína  :  1.  Z. Kulcsár       Čer.                  89,33

                    2.  J. Szabo ml.   RR                     87

                    3.  Š. Králik          VZ                    86,67

 

Červené vína:   1.   J. Sakoš      DF                     88

                       2.   J. Želiar     CS 2013             88

                       3.   L. Nagy      RM                      86

 

Degustácia tabuľka vyhodnotenie.xlsx (35507)

—————

Späť