Obecná zabíjačka

02.02.2015 20:31

Obecná zabíjačka nemôže byť bez nás! 

Ako by aj bola, keď sa všade nenápadne strčíme a potom je to okola nás, ako okolo úľa. Veru, tak to bolo aj 31.1.2015 na Obecnej zabíjačke konanej v Kultúrnom dome v Novom Tekove, kde sa stretli priaznivci gastronomických špecialít, krásnej muziky a spevu a samozrejme aj produktov našich vinohradníkov. Vďaka patrí organizátorom, účinkujúcim, a vlastne každému, ktorí prispeli k zdarnému priebehu akcii. Veríme, že o naše lokše, varené víno a vzorky vín bude záujem aj na budúci rok.

—————

Späť