Urbánko sa odkladá

22.05.2015 19:19

Sviatok Sv Urbana

Vzhľadom k nepriaznivému počasiu organizátori rozhodli o preložení podujatia na piatok 29. 5. 2015 o 16 00 hod

Stretneme sa na obecnom hajloku. S pozdravom J. Želiar

—————

Späť