Vychutnali mladé vína

21.11.2014 20:08

1. Ročník Svätomartinského koštu v  Novom Tekove prebehol tak ako sa patrí. 11. 11. o 11  hod. 11minúte predseda občianskeho združenia prítomných privítal a po pripomenutí stručnej histórie svätomartinských vín dal slovo domácim odborníkom - členom združenia Ing Kulcsárovi a Ing. Szabovi, ktorí predstavili nové vínka z nášho regiónu. Príjemným spestrením odbornej prednášky boli pesničky zaspievané členkami a členmi nášho speváckeho kolektívu. Vínka boli mladé, svieže, aromatické a hlavne Rosa  a  nová odroda Rathaj sa stali  predmetom vášnivej diskusie. O občerstvenie sa postarali členovia OZ VTV a sponzorom vyslovujeme touto cestou poďakovanie. Na Obenom hajloku sa opäť vydarilo jedno zaujímavé podujatie.

Verím, že aj nabudúci rok sa Svätomartinský košt stane sviatkom pre našich členov a milovníkov vín.

—————

Späť